Behandling av personopplysninger i Nordvik-kjeden

Om Nordvik Kunde-Appen

Hei, og velkommen til Nordvik Kunde-App!

 • Nordvik Kunde-App er en norskutviklet App som flytter hele boligkjøps- og salgsprosessen fra den fysiske til den digitale sfære. Hensikten er å gjøre prosessen enklere for deg som kunde hos Nordvik.

 • Appen tilrettelegger for digital prisestimering av din bolig, varsler deg om nye og relevante Nordvik-boliger som ennå ikke er annonsert på det åpne marked, og tilrettelegger for kjøp og salg av bolig. Appen gir deg tilgang til dine boligdokumenter, eksempelvis bilder som tas før visning, samt ordinære kjøp- og salgsdokumenter. I tillegg kan du, dersom du ønsker det, motta tilbud om relevante tjenester fra våre betrodde samarbeidspartnere, eksempelvis om du trenger flyttehjelp eller nytt boliglån.

 • Nordvik Kunde-Appen er helt gratis å bruke for deg.

Før du registrerer deg på Appen må du lese og godta Appens Brukervilkår og Personvernerklæring. Brukervilkårene forklarer vilkårene for din bruk av Appen, mens Personvernerklæringen forklarer mer i detalj hvilke personopplysninger som må behandles, og hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker.

Dette er de viktigste tingene å være oppmerksom på i Appens Brukervilkår:

 • Nordvik Kunde-App er en progressive web application (PWA), det betyr at den er en app pakket inn i en vanlig nettside (nordvik.app), og du trenger ikke laste den ned fra Apples App Store eller Google Play Store.

 • Du må være minst 18 år for å være en registrert bruker av Appen.

 • Du må registrere deg ved bruk av BankID første gang du skal bruke Appen. Dette er nødvendig for at Nordvik skal kunne validere din alder og for å identifisere boliger som er knyttet til deg i våre registre og i offentlige registre. Vi vil slette ditt personnummer fra våre systemer umiddelbart etter du er registrert som ny bruker av Appen med mindre vi er lovpålagt å oppbevare slik opplysning i lenger periode.

 • Når du senere skal logge deg inn på Appen, behøver du bare å oppgi e-postadresse og ditt passord.

 • For at Nordvik skal kunne administrere og drifte Appen og gi deg tilgang til tjenestene som er tilgjengelige der, vil du bli bedt om å oppgi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer.

 • Du kan selv velge å legge inn øvrige opplysninger knyttet til dine boligpreferanser (ønsket boligstørrelse, prisklasse, nabolag etc.) samt opplysninger om eget lån, boligrente og egen lønn. Slike opplysninger er nødvendige for å benytte Appens funksjonalitet knyttet til varsler om relevante boliger, digitalt prisestimat på bolig, samt eksempelvis tilbud om boliglån fra vår partnerbank. For å motta slike tilbud fra våre samarbeidspartnere må du aktivt samtykke til dette under registrering, eller administrere det senere i Min profil i Appen. Dersom du ønsker å bli kontaktet av våre Nordvik-meglere via SMS/telefon eller e-post, må du aktivt samtykke til dette også – med mindre du allerede er i en kjøp- eller salgsprosess med Nordvik.

 • Appen har tilrettelagt for at du har tilgang til et arkiv med dine dokumenter som er tilknyttet kjøp og salg av din bolig.

 • Vi vil bare behandle personopplysningene dine for å levere deg tjenestene som er beskrevet her i Brukervilkårene til Appen.

 • Vi vil aldri selge eller gi bort dine personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i denne avtalen.

 • Appen er designet med tanke på innebygd personvern, såkalt «privacy by design» og «privacy by default». Dette betyr at Appen er designet for å håndtere personopplysninger på en forsvarlig måte etter dataminimerings- og separasjonsprinsipper, og den er innstilt med den mest personvernvennlige standardinnstillingen når du tar den i bruk.

Ja, jeg har lest og godkjent Brukervilkår og Personvernerklæring (samlet sett avtalen) for Nordvik Kunde-Appen.

Brukervilkår for Nordvik Kunde-App

Versjon 2.0 av 15. september 2021


1. Om Nordvik Kunde-App

Nordvik Bolig AS sitt datterselskap Nordvik DES AS med organisasjonsnummer 925 776 815 og forretningsadresse Sjølyst plass 2, 0278 Oslo (heretter Leverandøren), har utviklet denne Appen som flytter hele boligkjøps- og salgsprosessen fra den fysiske til den digitale sfære.

Hensikten med Appen er å gjøre prosessen enklere for både kunder og meglere, idet Appen tilrettelegger for digital prisestimering av din bolig, varsler deg om nye og relevante Nordvik-boliger som ennå ikke er annonsert på det åpne marked, samt tilrettelegger for kjøp og salg av bolig. Videre gir Appen tilgang til dine boligdokumenter, eksempelvis bilder som tas før visning, samt ordinære kjøp- og salgsdokumenter. I tillegg vil du kunne motta relevante tilbud om tjenester fra våre betrodde samarbeidspartnere.

Disse generelle vilkårene (heretter Brukervilkårene) regulerer bruken av applikasjonen mellom deg som bruker av Appen og Leverandøren. Vilkårene gjelder i tillegg til eventuelle brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester i Appen. Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Appen og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som bruker via Appen.

Leverandøren har særlig vektlagt brukerfunksjonalitet og personvern under utviklingen av Appen.

Leverandøren har alle immaterielle rettigheter til Appen.

2. Bruksrett

Ved godkjenning av disse Brukervilkårene gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar bruksrett til å bruke Appen i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til disse Brukervilkårene.

Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som er følger av Brukervilkårene eller annen skriftlig avtale med Leverandøren.

3. Bruk av Nordvik Kunde-Appen

Appen er bare tilgjengelig for personer som er bosatt i Norge og som er over 18 år. Ved å ta i bruk denne Appen innestår du for at du er over 18 år.

Appen leveres som den er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Appen. Leverandøren har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres i applikasjonen, på Nordvikbolig.no eller websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon.

Du er selv ansvarlig for bruken av Appen og er forpliktet til å bruke Appen med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukervilkårene og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester i Appen som du bruker.

4. Bruk av personopplysninger

Ved registrering som ny bruker i Appen må du benytte BankID. Dette for at Leverandør skal kunne validere din alder, og for å kunne identifisere boliger som er knyttet til deg i våre registre og i offentlige registre. Vi vil slette ditt personnummer fra våre systemer umiddelbart etter du er registrert som ny bruker av Appen med mindre vi er lovpålagt å oppbevare slik opplysning i lenger periode. I forbindelse med registrering må du oppgi navn, e-postadresse og telefonnummer. Telefonnummeret er nødvendig for at vi skal kunne sende deg en verifikasjons-SMS i forbindelse med registrering.

Når du senere logger deg på Appen, vil du kun bli bedt om å oppgi din e-postadresse og ditt passord.

Opplysningene vil bli brukt i den art og utstrekning det er nødvendig for at Leverandør skal kunne levere (administrere og drifte) Appen med oppgitt aktivitet:

 1. Opprette en konto, og logge inn og ut av denne.

 2. Få oversikt over boligkjøp-/salgsprosess.

 3. Kontakte og bli kontaktet av Nordvik-megler.

 4. Ha et arkiv for dokumenter relatert til kjøp og salg av din bolig.

 5. Følge med på boliger som legges ut på markedet av Nordvik, og få varsel før de legges ut på det åpne marked.

 6. Følge estimert prisutvikling på din egen bolig.

Behandlingsgrunnlaget for ovennevnte formål er avtale, det vil si disse Brukervilkår og Appens Personvernerklæring.

Ovennevnte behandlinger inkluderer også overføring til og behandling av personopplysninger i skytjenesten AWS av MongoDB Atlas, der selve serveren, hvor dataene lagres, er lokalisert i Sverige. Skytjenesten er begrenset til lagring i land innenfor EØS. Se punkt 3 og 4 i Personvernerklæringen for nærmere detaljer om leverandør og underleverandører og tilknyttede databehandleravtaler.

Du kan i tillegg avgi et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke under registrering eller senere på Min profil i Appen, slik at enkelte kontaktopplysninger om deg (navn, e-postadresse og telefonnummer) videreformidles til våre samarbeidspartnere, slik at de kan tilby deg relevante tjenester. Du finner en oppdatert oversikt over våre betrodde samarbeidspartnere på denne siden. Dersom du skal kunne bli kontaktet av våre meglere via sms/telefon og/eller e-post, må du avgi samtykke til dette under registrering, eller senere på Min profil. Samtykket kan trekkes når som helst, ved å endre innstillingen på Min profil.

Du kan velge hvorvidt du ønsker å oppgi boligpreferanser (boligstørrelse, prisklasse og nabolag etc.), opplysninger om egen bolig (størrelse, antall rom, etasje, nabolag etc.) samt opplysninger om eget boliglån, samlede lån, boligrente og lønn. Disse opplysningene er nødvendige for å tilby deg relevante boliger, vise hvor mange aktuelle kjøpere som er interessert i din type bolig, antatt prisestimat på boligen din, samt for å kunne tilby deg eksempelvis boliglån fra vår samarbeidsbank, dersom du samtykker til slike tilbud.

Leverandøren bruker informasjonskapsler (cookies) i Appen. Det er Google Analytics som benyttes i den forbindelse for å analysere bruken av appen. Det gjøres oppmerksom på at vi har valgt den mest personvernvennlige bruken av Google Analytics, slik at de data som vi deler med Google Analytics er anonymiserte og overordnede opplysninger om eksempelvis klikk og pek på Appen. Vi vil ikke bruke cookies til å kontakte deg eller for å gi deg spesielle tilbud. Du finner detaljert informasjon om Google Analytics og de relevante cookiene i punkt 5 i Personvernerklæringen. Under registrering vil du bli anmodet om å samtykke eller ikke samtykke til bruk av cookies. Samtykke kan senere trekkes eller gis ved å endre innstilling på Min profil. Det gjøres oppmerksom på at brukervennligheten og funksjonaliteten i Appen vil bli noe dårligere dersom cookies ikke tillates. Du kan samtykke til, f.eks. ved bruk av innstillinger for cookies, at Appen er enklere å benytte ved at du godtar forhåndsutfylling av registreringsfelt, slik som navn og adresse.


Leverandøren vil aldri bruke innsamlede personopplysninger til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er uttrykkelig beskrevet i disse Brukervilkårene og Leverandørens Personvernerklæring. Leverandøren vil aldri selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukervilkårene eller Personvernerklæringen.


Brukere som ønsker at opplysninger om seg selv skal slettes eller endres eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller Appen, kan gjøre dette ved å sende epost til [email protected].

5. Endring og terminering av Brukervilkårene

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukervilkårene. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle deg via SMS eller e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved å slette din brukerprofil. Dersom du senere tar i bruk Appen igjen, anses dette som ny godkjennelse av avtalen.

Vesentlige brudd på Brukervilkårene gir Leverandøren rett til å terminere avtalen og dermed din bruk av Appen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side med umiddelbar virkning har Leverandøren rett til å stenge din tilgang umiddelbart og uten ytterligere varsel.

Du kan selv terminere denne avtalen med umiddelbar virkning ved å slette din brukerprofil på Appen eller ved å sende e-post til [email protected]. Det må påventes at bruk av sistnevnte alternativ vil innebære noe saksbehandlingstid. Ved terminering vil Leverandøren slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet, med mindre Leverandøren er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

6. Ansvarsfraskrivelse

Det understrekes at eiendomskjøp- og salg gjennom Nordvik Bolig skjer på vanlig måte. Appen tilbys utelukkende som en ekstra kommunikasjonskanal som kan brukes av deg som kjøper og/eller selger av bolig for å oppnå bedre dialog med Nordvik-meglere og/eller for å tilby deg en mulighet til bedre oversikt over hele kjøps- eller salgsprosessen.

Dersom du som bruker ønsker å motta et digitalt prisestimat på din bolig gjennom Appen, vil Leverandøren oppgi en estimert verdi basert på faktorer som er oppgitt av deg (byggeår, type bolig, antall kvm etc.) samt opplysninger om hva tilsvarende boliger i nabolaget er solgt for. Den estimerte verdien er kun en indikasjon på antatt boligverdi, og et slikt estimat forplikter ikke Leverandør på noen måte.

Leverandøren tilbyr Appen slik den er og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuell skade eller tap som oppstår som følge av bruk av Appen. Dersom du oppdager noen feil i Appen, bes du kontakte din megler eller support hos Nordvik så raskt som mulig.

7. Lovvalg og tvisteløsning

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Oslo tingrett avtales som vedtatt verneting.


Snu til portrettmodus for optimal brukeropplevelse